Циклові комісії

 

 

Навчальна та методична робота у Львівському медичному фаховому коледжі післядипломної освіти здійснюється 5 цикловими комісіями:

 

 1. Циклова комісія фармацевтичних дисциплін
 2. Циклова комісія клінічних дисциплін – терапевтичних
 3. Циклова комісія клінічних дисциплін – хірургічних
 4. Циклова комісія клінічних дисциплін – педіатричних
 5. Циклова комісія формування загальних компетентностей

 

 

 

 

Циклова комісія фармацевтичних дисциплін

Голова комісії  Чупіль Наталія Іванівна, викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист, e-mail: natalya.chupil@gmail.com

Проблема, над якою працює комісія: «Використання симуляційного навчання для підвищення якості практичного навчання слухачів та студентів».  

 

Перелік дисциплін, які забезпечує циклова комісія

для післядипломної освіти:

 • Організація та економіка фармації
 • Технологія ліків
 • Фармакологія
 • Фармацевтична хімія
 • Фармакогнозія

 

для фахової передвищої освіти:

 • Організація та економіка фармації
 • Технологія ліків 
 • Фармакологія
 • Фармацевтична хімія
 • Фармакогнозія
 • Основи медичного та фармацевтичного товарознавства
 • Основи маркетингу та менеджменту у фармації

 

Склад комісїї

 1. Антонюк Лідія Ярославівна – спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист, викладач дисциплін «Фармакогнозія», «Фармакологія»
 2. Дацко Андрій Йосипович – спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, кандидат фармацевтичних наук, викладач дисципліни «Організація та економіка фармації»
 3. Кучер Михайло Михайлович – спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, кандидат фармацевтичних наук, викладач дисциплін «Фармакогнозія», «Фармацевтична хімія»
 4. Яромій Мар’яна В’ячеславівна викладач дисципліни «Основи медичного та фармацевтичного товарознавства», «Основи маркетингу та менеджменту у фармації», «Інформаційні технології в фармації», «Фармацевтична опіка»

 

Викладачі комісії організовують і беруть участь у семінарах, вебінарах та конференціях, в тому числі із міжнародною участю, які організовуються у коледжі та за його межами. Викладачі Антонюк Л. Я. та Чупіль Н. І. брали участь у I Всеукраїнській науково-методичній конференції «Сучасні педагогічні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців у коледжах та технікумах: досвід, проблеми, перспективи» з доповіддю «Використання бінарних лекцій при викладанні фармацевтичних дисциплін фармакології та фармакогнозії» (Вінниця, березень 2019 року).  

Два викладачі комісії (Антонюк Л. Я., Чупіль Н. І.) є членами «Групи рівних», яка створена у коледжі в рамках україно-швейцарського проєкту «Розвиток медичної освіти».

Голова комісії Чупіль Н. І. є автором програми з предмету «Фармакологія» для підготовки бакалаврів спеціальності 223 Медсестринство. Викладач Антонюк Л. Я. є автором програми «Клінічна фармакологія» для підготовки бакалаврів спеціальності 223 Медсестринство.

Викладачі циклової комісії розробили методичні рекомендації для проведення тренінгів; «Контроль якості лікарських засобів, похідних гетероциклічних сполук та алкалоїдів» (автор Кучер М. М.), «Фармацевтична опіка при відпуску рецептурних та безрецептурних препаратів» (автори Чупіль Н. І., Антонюк Л. Я.), «Систематизація лікарських засобів в аптеці» (автори Майорчак У. Й., Чупіль Н. І.), «Приймання та контроль якості ліків в аптеці» (автор Дацко А.Й.).

Серед викладачів комісії є автори наукових статей, посібників.

Антонюк Л. Я. – співавтор тез «Дослідження ліпофільних речовин сироїжки лускатої для Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Сучасні досягнення фармацевтичної науки в створенні та стандартизації лікарських засобів і дієтичних добавок, що містять компоненти природного походження», 2 квітня 2021 року. Є співавтором навчального посібника з фармакогнозії для студентів спеціальності 226 Фармація промислова фармація 1-2 рівня акредитації, Львів, «Кварт», 2016 р.

Викладачі циклової комісії спільно з викладачами циклової комісії формування загальних компетентностей та циклової комісії клінічних дисциплін – терапевтичних в рамках Всесвітнього тижня правильного застосування антибіотиків провели конференцію «Актуальні питання сучасної антибіотикотерапії».

Велику увагу члени циклової комісії приділяють розвитку творчих здібностей, активізації пізнавальної діяльності студентів. Викладачі організовують конкурс професійної майстерності для студентів спеціальності 226 Фармація промислова фармація «Lege artis». Викладачі Антонюк Л. Я та Чупіль Н. І. брали участь у підготовці студентів для участі у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції «Фундаментальні та прикладні дослідження в хімії: гіпотези, проблеми, результати», що проводилась у Коледжі НФАУ у 2018 році.

Викладач Дацко А. Й. підготував студентку для участі у студентській конференції, яка відбулась у  Львівському медичному фаховому коледжі післядипломної освіти у 2020 році. «Світові здобутки медицини ХХІ століття та підготовка сестер медичних в Європі» (Т. Колеснікова за участю Р. Голяки доктора технічних наук, професора кафедри електронних засобів інформаційно-комп’ютерних технологій Національного університету «Львівська політехніка».

Циклова комісія клінічних дисциплін – терапевтичних

Голова комісії – Квінтюк Галина Володимирівна спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач дисципліни «Медсестринство у внутрішній медицині», e-mail: galakanarik@gmail.com

Проблема, над якою працює комісія: «Впровадження симуляційного навчання як основної компоненти при викладанні клінічних дисциплін»

 

Перелік дисциплін, які забезпечує циклова  комісія

Для післядипломної освіти:

 • Медсестринство у внутрішній медицині
 • Медсестринство в інфектології
 • Медсестринство в сімейній медицині
 • Медсестринство в неврології
 • Медсестринство в психіатрії та наркології
 • Медсестринство в дерматології та венерології
 • Медсестринство в геронтології, геріатрії та паліативній медицині
 • Історія медицини та медсестринства

 

Для фахової передвищої освіти:

 • Основи медсестринства
 • Патоморфологія та патофізіологія
 • Основи екології та профілактичної медицини
 • Медсестринство у внутрішній медицині
 • Медсестринство в інфектології
 • Медсестринство в сімейній медицині
 • Медсестринство в неврології
 • Медсестринство в психіатрії та наркології
 • Медсестринство в дерматології та венерології
 • Медсестринство в геронтології, геріатрії та паліативній медицині
 • Історія медицини та медсестринства
 • Медична та соціальна реабілітація                                                                          
 • Медсестринська етика та деонтологія
 • Перша долікарська допомога

 

Склад комісїї

 1. Бельдій Владеліна Іванівна – кандидат медичних наук, доцент, викладач дисципліни «Медсестринство в інфектології» 
 2. Боднарчук Ганна Михайлівна – спеціаліст першої кваліфікаційної категорії, викладач дисципліни «Медсестринство у внутрішній медицині»
 3. Калініченко Галина Олексіївна – спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач дисципліни «Медсестринство у внутрішній медицині»
 4. Мельник Ірина Валеріївна – викладач дисципліни «Внутрішні хвороби»
 5. Огородник Руслана Богданівна – викладач дисципліни «Неврологія»
 6. Садовий Ігор Степанович – спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, кандидат медичних наук, доцент, викладач дисципліни «Медсестринство у внутрішній медицині»
 7. Торська Оксана Михайлівна – спеціаліст другої кваліфікаційної категорії, викладач дисципліни «Медсестринство у внутрішній медицині», «Медична та соціальна реабілітація»
 8. Якимець Лілія Павлівна – викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист, викладач дисциплін «Медсестринство в сімейній медицині», «Патоморфологія та патофізіологія», «Перша долікарська допомога»

 

Викладачі комісії організовують і беруть участь у семінарах, вебінарах та конференціях, в тому числі із міжнародною участю, які організовуються у коледжі та за його межами. Члени комісії були активними учасниками Осіннього медсестринського форуму у Львові з міжнародною участю 23-24.09.2021 року.  Підготовлено і проведено доповідь «Симуляційне навчання – проблеми сьогодення» (Якимець Л. П.).

Викладач комісії Якимець Л. П. є сертифікованим фасилітатором «Групи рівних медичних освітян», яка створена у коледжі в рамках україно-швейцарського проєкту «Розвиток медичної освіти». Викладач Квінтюк Г. В. є учасником Групи рівних і беруть активну участь в її роботі. Протягом 2021 року проведено 7 зустрічей, на яких викладачі розглядали та обговорили проблемні питання в освітньому середовищі та визначали можливі шляхи їх подолання.

Кабінет «Сімейної медицини», яким завідує Боднарчук Г. М., повністю наповнений ресурсним та методичним забезпеченням. Для виконання практичних навичок викладачі комісії розробили пакет алгоритмів практичних навичок і тренінгів з терапевтичних дисциплін для сестер медичних, котрі  працюють у галузі сімейної медицини та терапії, а також для здобувачів освіти.

Серед викладачів комісії є автори наукових статей, посібників і підручників. Бельдій В. І. – автор підручника «Педіатрія з курсом інфекційних хвороб та основами імунопрофілактики» та посібника «Алгоритми виконання медсестринських втручань в інфектології». Члени комісії працюють над новою редакцією підручника «Педіатрія з курсом інфекційних хвороб та основами імунопрофілактики» для слухачів і здобувачів вищої та передвищої фахової освіти.

Викладачі систематично вдосконалюють свою педагогічну майстерність. Викладач Якимець Л. П. у рамках україно-швейцарського проєкту «Розвиток медичної освіти» пройшла тренінг «Викладацька майстерність. Частина 2 і 3»; Квінтюк Г. В. є сертифікованим Full instructor ERC.

Викладачі (Квінтюк Г. В., Садовий І. С., Боднарчук Г. М., Торська О. М.) пройшли триденний тренінг «Догляд за пацієнтами з COVID-19 під час механічної вентиляції легень». Тренінг реалізований Фондом «Наука для розвитку» (Варшава, Польща) в рамках проєкту «Підвищення безпеки та якості діагностики і інших медичних послуг у відповідь на пандемію COVID-19 в Україні», який фінансується Міністерством закордонних справ Польщі за підтримки МОЗ України.

Циклова комісія клінічних дисциплін – хірургічних

Голова комісії – Говзан Світлана Михайлівна – викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист, викладач дисципліни «Невідкладна медична (долікарська) допомога», e-mail: svitlana.hovzan72@gmail.com

Проблема, над якою працює комісія: «Симуляційне навчання як складова підготовки для забезпечення фахових компетентностей студентів та слухачів коледжу».

 

Перелік дисциплін, які забезпечує циклова комісія

для післядипломної освіти:

 • Анестезіологія та реаніматологія
 • Акушерство та гінекологія
 • Медсестринство в стоматології 
 • Неврологія
 • Невідкладна медична (долікарська) допомога;

 

для фахової передвищої освіти:

 • Медсестринство в хірургії
 • Військово-медична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій
 • Медсестринство в акушерстві 
 • Медсестринство в гінекології 

 

Склад комісїї

 1. Блажівська Марія Йосипівна – завідувач «Кабінетом симуляційних втручань», спеціаліст другої кваліфікаційної категорії, викладач дисципліни «Медсестринство в педіатрії», «Невідкладна медична (долікарська) допомога»
 2. Жогло Оксана Федорівна – спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист, викладач дисципліни «Невідкладна медична (долікарська) допомога»
 3. Кардашевська Ольга Ігорівна – кандидат медичних наук, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач дисципліни «Медсестринство в стоматології»
 4. Кашик Мар’ян Володимирович – завідувач кабінетом акушерства та гінекології, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач дисципліни «Акушерство та гінекологія»
 5. Михальчук Світлана Володимирівна – завідувач кабінетом «Лабораторія сестринських втручань», спеціаліст першої кваліфікаційної категорії, викладач дисципліни «Медсестринство в хірургії», «Військово-медична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій»
 6. Маціканич Лілія Василівна – викладач дисципліни «Анестезіологія та реаніматологія»
 7. Якубяк Оксана Володимирівна – спеціаліст першої кваліфікаційної категорії, викладач дисциплін: «Медсестринство в акушерстві», «Медсестринство в гінекології»

 

Викладачі комісії організовують і беруть участь у семінарах, вебінарах та конференціях, в тому числі із міжнародною участю, які організовуються у коледжі та за його межами. Члени комісії були активними учасниками Осіннього медсестринського форуму у Львові з міжнародною участю 23-24.09.2021 року.

Викладачі комісії (С. Говзан, М. Блажівська, О. Жогло, О. Кардашевська, О. Якуб’як) є членами «Групи рівних», яка створена у коледжі в рамках україно-швейцарського проєкту «Розвиток медичної освіти».

23 грудня 2020 року відбулося відкриття симуляційно-тренінгового центру коледжу. Кабінети «Симуляційних втручань», «Акушерства та гінекології» та «Лабораторія сестринських втручань» повністю наповнені ресурсним та методичним забезпеченням. Для виконання практичних навичок викладачі розробили пакет алгоритмів практичних навичок і тренінгів з цих дисциплін.

У зв’язку з пандемією Covid-19, впровадженням онлайн-навчання викладачка М. Блажівська розробила відеолекції та відеоролики для проведення занять.

Особливої уваги заслуговує заняття, проведене у рамках майстер-класу, О. Жогло сумісно з іншими викладачами коледжу на Міжнародному Медичному Форумі «Інновації в медицині – здоров’я нації», на Школі медсестринства 27.05.2021 р., Київ.

Серед викладачів комісії є автори наукових статей, посібників і підручників.

Викладачі комісії М. Блажівська, С. Говзан, О. Жогло і О. Якуб’як брали участь в IV українсько-німецькому  онлайн семінарі «Сучасні стратегії догляду за недоношеними дітьми в Німеччині». 8.04 2021р., у проєкті «Онлайн-навчання медсестер навикам серцево-легеневої реанімації в системі післядипломної освіти» за підтримки ЄС за програмою Дім Європи / House of Europe  5.02 – 30.04.20 р.

Викладачі С. Говзан, О. Жогло, О. Якуб’як, Л. Маціканич, Р. Огородник брали участь в тренінгу, який організований Фондом «Наука для розвитку» (Варшава, Польща) в рамках проєкту «Підвищення безпеки та якості діагностики та інших медичних послуг у відповідь на пандемію COVID-19 в Україні» для викладачів коледжів на базі Львівського медичного фахового коледжу ПО та на базі 4-ї міської клінічної лікарні м. Львова на тему: «Догляд за пацієнтами з COVID-19 під час механічної вентиляції легень», практичні заняття «Клінічні основи дихальної недостатності», «Фармакотерапія дихальної недостатності», «Механічна вентиляція» 30.11-02.12 2021 р.

С. Говзан, О. Жогло, О. Якуб’як взяли участь та подали тези на Міжнародну науково-практичну онлайн-конференцію «Міжнародна проектна діяльність як складова розвитку професійної майстерності спеціалістів медсестринства» 16 грудня 2021р. Організатор: Вища Школа Агробізнесу в Ломжі (Польща).

Циклова комісія клінічних дисциплін – педіатричних

Голова комісії  Назарова Олена Олександрівна, викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист, e-mail: jaronega@gmail.com

Проблема, над якою працює комісія: «Симуляційне навчання як складова підготовки студентів та слухачів».

 

Перелік дисциплін, які забезпечує циклова комісія

для післядипломної освіти:

 • Медсестринство в педіатрії
 • Медсестринство в дитячій анестезіології та реаніматології
 • Медсестринство в неонатології 
 • Медсестринство в інфектології 
 • Невідкладна медична (долікарська) допомога;

для фахової передвищої освіти:

 • Медсестринств о в педіатрії
 • Ріст і розвиток людини 
 • Репродуктивне здоров’я 

Склад комісїї

 1. Весклярова Уляна Павлівна – завідувачка навчально-методичним кабінетом, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист, викладач дисципліни «Медсестринство в педіатрії»
 2. Гдулевич Людмила Юхимівна – заступник директора з навчальної роботи відділення післядипломної освіти, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист, викладач дисципліни «Медсестринство в педіатрії»
 3. Дашо Марта Богданівна – кандидат медичних наук, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач дисципліни «Медсестринство в інфектології»
 4. Кучабська Галина Богданівна – заступник директора з навчальної роботи  відділення підготовки спеціалістів, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист, викладач дисципліни «Медсестринство в педіатрії»
 5. Собко Любов Володимирівна – спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач дисципліни «Медсестринство в педіатрії»
 6. Солодовська-Кольцова Мар’яна Анатоліївна – завідувачка практичного навчання, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач дисциплін: «Невідкладна медична (долікарська) допомога, «Медсестринство в дитячій реаніматології та анестезіології», «Медсестринство в неонатології»
 7. Романишин Наталія Зіновіївна – спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист, викладач дисципліни «Медсестринство в педіатрії», «Ріст і розвиток людини»

 

Викладачі комісії організовують і беруть участь у семінарах, вебінарах та конференціях, в тому числі із міжнародною участю, які організовуються у коледжі та за його межами. Члени комісії були активними учасниками Осіннього медсестринського форуму у Львові з міжнародною участю 23-24.09.2021 року.

Двоє викладачів комісії (М. Солодовська-Кольцова, О. Назарова) є членами «Групи рівних», яка створена у коледжі в рамках україно-швейцарського проєкту «Розвиток медичної освіти».

Викладачка комісії У. Весклярова є співавтором проєкту стандарту роботи сестер медичних загальної практики – сімейної медицини.

Голова комісії О. Назарова є автором програм спеціалізації та удосконалення сестер медичних освітніх закладів.

23 грудня 2020 року відбулося відкриття симуляційно-тренінгового центру коледжу. Кабінет педіатрії повністю наповнений ресурсним та методичним забезпеченням. Для виконання практичних навичок викладачі розробили пакет алгоритмів практичних навичок і тренінгів з педіатричних дисциплін для сестер медичних, котрі працюють в галузі педіатрії та здобувачів освіти.

У зв’язку з пандемією Covid-19 та впровадженням онлайн-навчання викладачка М. Солодовська-Кольцова, яка є сертифікованим Full instructor ERC, розробила відеолекції та відеоролики для проведення занять.

Особливої уваги заслуговує заняття, проведене у рамках майстер-класу, М. Солодовською-Кольцовою сумісно з іншими викладачами коледжу на Міжнародному Медичному Форумі «Інновації в медицині – здоров’я нації», на Школі медсестринства 27.05.2021 р., Київ.

Серед викладачів комісії є автори наукових статей, посібників і підручників.

Викладачка У. Весклярова є співавтором навчального посібника «Клінічне медсестринство в інфектології» для слухачів циклів післядипломної освіти, бакалаврів спеціальності 223 Медсестринство.

Членами комісії здійснюється робота над новою редакцією підручника «Педіатрія з курсом імунології» для слухачів і здобувачів вищої та передвищої фахової освіти.

Важливою подією є проведення 23-24 вересня 2021 року вперше в Україні, за ініціативи коледжу та Асоціації медичних сестер Львівщини, для спільноти сестер медичних і братів України, Осіннього медсестринського форуму у Львові з міжнародною участю, який привернув увагу до потреб і проблем медсестринства, особливо сестер медичних загальної практики – сімейної медицини.

Викладачі комісії взяли активну участь у його проведенні:

 • Проєкт стандарту роботи сестер медичних загальної практики – сімейної медицини закладів охорони здоров’я (У. Весклярова)
 • Навчальні програми – важливий компонент якісної підготовки сучасного фахівця в системі післядипломної освіти (Л. Гдулевич)
 • Проєкт програми для слухачів медичних коледжів (центрів, відділень) післядипломної освіти (О. Назарова).

Циклова комісія формування загальних компетентностей

Голова комісії – Колеснікова Тамара Дисонівна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист, викладач дисципліни «Англійська мова (за професійним спрямуванням)», e-mail: tamarako053@gmail.com

Проблема, над якою працює комісія: «Інтеграція загальних компетентностей з дисциплінами, що формують фахові компетентності» на 2021-2022 н.р.

 

Перелік дисциплін, які забезпечує циклова комісія

для фахової передвищої освіти:

 • мікробіологія,
 • основи мікробіології
 • філософія
 • історія
 • основи економічних знань
 • неорганічна хімія
 • техніка лабораторних робіт
 • аналітична хімія
 • органічна хімія
 • медична хімія (органічна, фізична та колоїдна)
 • основи медичної інформатики
 • українська мова (за професійним спрямуванням)
 • англійська мова (за професійним спрямуванням)
 • анатомія людини
 • фізіологія
 • анатомія з основами фізіології
 • історія медицини та медсестринства
 • медична етика та деонтологія
 • організація і управляння охорони здоров’я
 • медична біологія
 • медична хімія
 • ботаніка
 • анатомія з основами фізіології
 • основи психології та між особове спілкування
 • латинська мова
 • основи латинської мови з медичною термінологією

 

Склад комісії

 1. Вовк Леся Григорівна – директор коледжу, кандидат історичних наук, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист, викладач дисциплін «Педіатрія», «Історія медсестринства» 
 2. Левко Марія Стахівна – відповідальний секретар Приймальної комісії коледжу, завідувач відділення підготовки фахівців, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач дисциплін «Анатомія людини», «Фізіологія», «Анатомія з основами фізіології»
 3. Балко Ярослава Дмитрівнаметодист коледжу, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист, викладач дисциплін «Мікробіологія», «Основи мікробіології»
 4. Медвідь Олеся Зіновіївна – завідувачка відділення післядипломної освіти, викладач першої кваліфікаційої категорії, викладач дисциплін «Клінічна лабораторна діагностика», «Хімія»
 5. Островерха Юрій Анатолійович – спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист, викладач дисциплін «Історія медицини та медсестринства», «Медична етика та деонтологія», «Організація і управління охорони здоров’я»
 6. Стражнікова Марія Миколаївна – спеціаліст другої кваліфікаційної категорії, викладач дисциплін «Медична біологія», «Медична хімія», «Ботаніка», «Анатомія з основами фізіології»
 7. Терлецька Надія Василівна – спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач дисциплін: «Основи психології та міжособове спілкування»
 8. Вітюк Неля Юліанівна – викладач другої кваліфікаційної категорії, викладач дисциплін: «Філософія», «Історія», «Основи економічних знань»
 9. Шега Дарія Григорівна – кваліфікаційна категорія – спеціаліст, викладач дисциплін: «Латинська мова», «Основи латинської мови з медичною термінологією»
 10. Панчишин Оксана Василівна – викладач другої кваліфікаційної категорії, викладач дисципліни «Англійська мова (за професійним спрямуванням)»

Викладачі комісії організовують і беруть участь у семінарах, вебінарах та конференціях, в тому числі із міжнародною участю, які організовуються у коледжі та за його межами. Члени комісії були активними учасниками осіннього медсестринського форуму у Львові з міжнародною участю 23-24.09.2021 року.

Двоє викладачів комісії (М. Левко, М. Стражнікова) є членами «Групи рівних», яка створена у коледжі в рамках україно-швейцарського проєкту «Розвиток медичної освіти».

Викладач Островерха Ю. А. підготував проєкти директивних документів Міністерства охорони здоров’я України (прийняті до розгляду в МОЗ України):

 • проєкт наказу МОЗ України «Про післядипломну формальну медичну освіту та безперервний професійний розвиток медичних фахівців і фармацевтів»;
 • проєкт положення «Положення про забезпечення післядипломної формальної медичної освіти та безперервного професійного розвитку медичних фахівців і фармацевтів з вищою (молодших спеціалістів, бакалаврів, магістрів медсестринства) та фаховою передвищою (фахових молодших бакалаврів) медичною освітою»;
 • проєкт положення «Положення про документи, що підтверджують проходження курсів/циклів післядипломної формальної медичної освіти та заходів з безперервного професійного розвитку медичними фахівцями і фармацевтами».

Працює над посібником «Громадське здоров’я як система та явище».

Підготував офіційний лист від коледжу «Зауваження та пропозиції до проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 р. №302 «Про затвердження Положення про систему безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я», оприлюдненому для громадського обговорення на офіційному вебсайті МОЗ України www.moz.gov.ua (розділ «Документи», підрозділ «Громадське обговорення» // https:moz.gov.ua/gromadske-obgovorennja). Дата оприлюднення 19 листопада 2020 р. Термін обговорення – місяць з дня опублікування.

Голова комісії Колеснікова Т. Д. здійснює роботу над посібником «Англійська мова для студентів-медиків».

Балко Я. Д. – співавтор проєкту по впровадженню навчально-практичного тренінгу по діагностиці COVID-19 для медичних сестер в рамках проєкту «Карпатська мережа регіонального розвитку», що реалізувався Міністерством розвитку громад та територій України, Закарпатською, Івано-Франківською, Львівською, Чернівецькою обласними державними адміністраціями, Асоціацією «Євро регіон Карпати – Україна» в межах Програми підтримки секторальної політики – Підтримка регіональної політики України.

Взяла активну участь у підготовці документації до відкриття симуляційно-тренінгового центру в коледжі.

Стражнікова М. М. виступила на Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю та написала тези у збірник конференції на тему: «Інтеграція базових компетентностей у підготовку молодшого фахового бакалавра за спеціальністю «Медсестринство» у процесі вивчення Медичної біології.

Провела навчально-виховний семінар на тему: «Епоха пластику. Сміття, яке нас переживе».