Матеріально-технічне забезпечення

Матеріально-технічна база

 

 

Створення сучасного освітнього простору, сприятливого для успішного навчання, повноцінного особистісного розвитку здобувачів освіти та інших учасників освітнього процесу є основним пріоритетом розвитку Львівського медичного фахового коледжу післядипломної освіти. Для ефективного проведення освітнього процесу за останніх п’ять років у коледжі оновлено та модернізовано матеріальну-технічну базу, яка відповідає вимогам сьогодення.

 

 

Коледж займає три навчальні корпуси та має у своїй структурі унікальну старовинну наукову медичну бібліотеку, яка є однією з найстаріших у Львівській області.

 

 

Лекційні аудиторії оснащені сучасними технічними засобами: мультимедійні проєктори, інтерактивна панель, спеціальні екрани та інше.

 

 

Важливою складовою навчального процесу є використання симуляційних технологій, які дозволяють закріпити теоретичні знання практичними навичками, підвищують інтерес до процесу навчання і є важливою частиною в підвищенні професійної компетентності. Мають ряд переваг, а саме:

 

 • створення клінічних ситуацій, максимально наближених до реальних
 • відпрацювання взаємодій при командній роботі
 • клінічний досвід без ризику для пацієнта
 • об’єктивна оцінка досягнутого рівня майстерності
 • зниження стресу при перших самостійних маніпуляціях
 • тренінг у зручний час
 • об’єктивна оцінка досягнутого рівня майстерності
 • визначення розділу де знання або розуміння є недостатніми
 • частину функцій викладача бере на себе віртуальний тренажер

 

З цією метою у коледжі створено та функціонує сучасний симуляційно-тренінговий центр, навчально-тренінговий хірургічний комплекс та навчальна аптека. У подальшому планується створення навчальної клініки з медсестринського догляду.

 

 

Навчально-симуляційні кімнати обладнані мультимедійними комплексами, плазмовими панелями (100%), сучасними тренажери, моделями, муляжами та манекенами, які дозволяють не тільки ознайомити студентів з досягненнями та можливостями сучасної медичної практики, але й відпрацьовувати практичні навички з обстеження, догляду та надання невідкладної допомоги пацієнтам, проведенню реанімаційних заходів згідно зі стандартами Європейської ради реанімації.

 

 

Проведення занять професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки на рівні професійної (професійно-технічної) освіти в коледжі забезпечують 8 спеціалізованих кабінетів, 1 лабораторія, 1 симуляційно-тренінговий центр.

 

 

Проведення занять виробничого навчання передбачається в межах навчально-виробничої дільниці, яка складається з:

 

 • симуляційно-тренінгового центру Львівського медичного фахового коледжу післядипломної освіти
 • тренажерного кабінету Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф

 

Книжковий фонд бібліотеки становить 171 155 одиниць. Коледж отримує 15 найменувань фахових періодичних видань для забезпечення освітнього процесу.

 

 

Є картотеки довідкової літератури, картотеки рекомендованої літератури для навчальних дисциплін, картотека періодичних видань тощо.