Основними структурними підрозділами коледжу є:

 

  • відділення післядипломної освіти;
  • відділення підготовки фахівців.

 

Відділення післядипломної освіти – денна форма навчання КФК 0711120

 

Відділення підготовки фахівців – вечірня форма навчання КФК 0711101

 

На відділенні післядипломної освіти проходять післядипломне навчання молодші спеціалісти з медичною та фармацевтичною освітою та медсестри-бакалаври.

 

На відділенні підготовки фахівців проводиться навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем – молодший спеціаліст, галузі знань – 22 Охорона здоров’я за спеціальностями:

 

223 «Медсестринство» (ліцензований обсяг прийому 120 осіб), термін навчання – 3 роки і 5 місяців на основі повної загальної середньої освіти з вечірньою формою навчання

 

226 «Фармація, промислова фармація» (ліцензований обсяг прийому 50 осіб), термін навчання – 2 роки і 5 місяців на основі повної загальної середньої освіти з вечірньою формою навчання.

 

За час свого функціонування (37 років) у коледжі підвищили свій фаховий рівень близько 181 000 молодших медичних і фармацевтичних спеціалістів, було підготовлено понад 500 фармацевтів і 4000 сестер медичних.

 

Крім цього, структурними підрозділами коледжу є:

 

  • симуляційно-тренінговий центр;
  • медична бібліотека;
  • навчальна (навчально-виробнича) аптека;
  • циклові комісії;
  • підрозділи, що забезпечують навчально-виховний процес: навчальні кабінети, лабораторії; навчально-методичний кабінет; навчальна частина; бази практик в закладах охорони здоров’я м. Львова, області та інших областях України, аптеки тощо.

 

Структурні підрозділи створюються відповідно до головних завдань діяльності коледжу і функціонують відповідно до окремих положень, розроблених та затверджених в установленому законом порядку.

 

Головними завданнями коледжу є: забезпечення реалізації права громадян на фахову передвищу освіту, а також на післядипломну освіту, перепідготовку, безперервний професійний розвиток.