ПЕДАГОГІЧНІ ЧИТАННЯ НА ТЕМУ «ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ»   

2017-07-04

Педагогічні читання – одна з традицій та невід’ємна частина методичної роботи в коледжі. З  метою підвищення фахового рівня педагогічних кадрів 27 червня 2017 року в ВНКЗ ЛОР «Львівський медичний коледж післядипломної освіти» методистами та  викладачами були проведені  педагогічні читання на тему: «Інтерактивні методи навчання».

Педагогічні читання розпочала методист коледжу Пархомик Олеся Зіновіївна, яка зазначила, що методи активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів та слухачів коледжу ефективно поєднуються з іншими загальними дидактичними методами, доповнюють і урізноманітнюють їх, а також органічно вписуються в педагогічний процес і відповідають умовам педагогічного середовища.

У своїх виступах викладачі поділилися досвідом, як оволодіти педагогічною технікою, вмінням володіти мімікою, жестами, технікою мови, дикцією та як розвивати педагогічні вміння і здібності.

Зокрема голова циклової комісії акушерсько-педіатричних дисциплін Назарова Олена Олександрівна продемонструвала лекцію за методикою викладання Ділана Коллінза.

Викладач невідкладної медичної допомоги Жогло Оксана Федорівна проаналізувала кейс-метод або метод ситуаційних вправ, як один з інтерактивних методів навчання, який дає змогу наблизити процес навчання до реальної практичної діяльності спеціалістів.

Собко Любов Володимирівна – викладач медсестринства в педіатрії, поділилась досвідом роботи у малих групах як форма інтерактивної взаємодії на практичних заняттях в групі удосконалення медсестер дитячих відділень.

Педагогічні читання пройшли на досить високому методичному та науковому рівні, викликали масу зацікавленості, дискусій та обговорення. Для працівників коледжу вони стали неоціненним скарбом, який дає можливість відкриття у собі творчого пошуку та професійної майстерності.