Нормативні документи

 

 

Наказ про організацію освітнього процесу у 2022-2023 н. р.

 

Методологія оцінювання набутих знань, компетентностей та практичних навичок працівників сфери охорони здоров’я

 

Положення про оцінку заходів безперервного професійного розвитку на ознаки академічної доброчесності та дотримання принципів доказової медицини

 

Положення про запобігання конфлікту інтересів під час проведення заходів безперервного професійного розвитку

 

Наказ про затвердження баз практики для слухачів та здобувачів освіти (2023-2027 рр.)

 

 

 

Освітні програми

 

 

Концепція освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти для осіб з освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста / фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра, бакалавра

 

Освітня програма «Сестринська справа» у сфері післядипломної освіти

 

Освітня програма «Фармація» у сфері післядипломної освіти

 

Освітня програма «Лікувальна справа» у сфері післядипломної освіти

 

Освітня програма «Лабораторна діагностика» у сфері післядипломної освіти

 

Освітня програма «Акушерська справа» у справі післядипломної освіти

 

Освітня програма «Стоматологія» у сфері післядипломної освіти

 

Освітня програма «Стоматологія ортопедична» у сфері післядипломної освіти