Професійно-технічна освіта

 

 

Професійно-технічна освіта є складником української системи освіти, де людина може оволодіти знаннями, уміннями і навичками за певною професією. Здобути робітничу кваліфікацію можна в ліцензованих МОН закладах професійної освіти. Серед типів таких закладів – професійні училища, ліцеї, центри, навчально-курсові комбінати тощо.

 

Важливою перевагою професійної освіти є її гнучкість та швидка реакція на запити ринку праці: нині пройти навчання у закладах можуть не лише вчорашні випускники шкіл, а й дорослі, які хочуть підвищити кваліфікацію або змінити професію. Навчання може відбуватися як за повним, так і за скороченим циклом. Тож здобуття професії може тривати від кількох місяців до 3-4 років (для тих, хто одночасно з професією здобуває повну загальну середню освіту). Після цього людина має можливість працевлаштуватися й заробляти реальні кошти.

 

Реформування професійно-технічної освіти в Україні передбачає масштабне «перезавантаження» системи. Воно супроводжуватиметься не лише модернізацією інфраструктури, а й зміною стандартів освіти та навчанням педагогів, що викладають у закладах.

 

У жовтні 2022 року Львівський медичний фаховий коледж післядипломної освіти отримав ліцензію на провадження освітньої діяльності на рівні професійної (професійно-технічної) освіти за професією Екстрений медичний технік.

 

 

Ліцензія на провадження освітньої діяльності на рівні професійної (професійно-технічної) освіти

 

Стандарт професійної (професійно-технічної) освіти

 

Положення про відділення професійної (професійно-технічної) освіти

 

Положення про організацію навчально-виробничого процесу за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник»

 

Положення про організацію та проведення вступного випробування

 

Договір про співпрацю

 

Навчальний план для підготовки кваліфікованих робітників за професією 5132 «Екстрений медичний технік»

 

Освітня програма підготовки кваліфікованих робітників за професією 5132 «Екстрений медичний технік»