Студентське самоврядування

 

 

 

Студентське самоврядування – це право і можливість студентів через виконавчий орган студентського самоврядування коледжу – Студентську раду – вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав та інтересів, а також брати участь в управлінні коледжем.

 

Студентське самоврядування об’єднує всіх студентів коледжу. Усі студенти, які навчаються в коледжі, мають рівні права та можуть обиратися та бути обраними в робочі, дорадчі, виборні та інші органи студентського самоврядування.

 

Метою студентського самоврядування є створення умов для самореалізації особистості студентів і формування у них організаторських навичок, лідерських якостей, відповідальності за результат своєї праці тощо.

 

Діяльність органів студентського самоврядування спрямована на удосконалення навчального процесу, підвищення його якості, забезпечення виховання духовності та культури студентів, зростання у студентської молоді соціальної активності та почуття патріотизму.

 

Положення про студентське самоврядування

 

 

 

Колегія

Лілія Скробач – голова студентського самоврядування
Христина Левус – заступник голови
Юлія Фуртак – секретар студентських зборів

Члени студентського самоврядування

Софія Іванів
Марина Кондрюча
Василина Климович
Галина Хандога
Христина Хандога
Тетяна Ярошенко

 

Робочі моменти