Крок М

 

 

Іспитом «Крок М» оцінюється вміння використовувати знання та розуміння основних найважливіших професійно-орієнтованих дисциплін. Відповідно до чинної нормативної бази цей іспит є обов’язковою складовою атестації за програмою молодшого спеціаліста.

 

Приклади тестових завдань

 

Студенти Львівського медичного фахового коледжу післядипломної освіти мають можливість підготуватися до ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок М». На нашому сайті розміщені матеріали для підготовки до ліцензійних інтегрованих іспитів «Крок М». Матеріали постійно оновлюються, містять інформацію щодо процедури проведення тестових екзаменів, критеріїв складання, можливості та правила перескладання тощо. Завдяки цьому ви зможете тренуватися у тестовій програмі, контролюючи та підвищуючи свій рівень знань та шанси проходження «Крок М».
Ліцензійні іспити здійснюються на основі технологій педагогічного тестування, проводяться у письмовій (бланковій) тестовій або комп’ютерній формах.
Графік проведення тестових екзаменів ліцензійних іспитів щороку затверджується МОЗ України. Графік повторних перескладань, які здійснюються відповідно до чинної нормативної бази, затверджується Центром тестування.
До складання іспитів «Крок М» допускаються студенти лише за умови відсутності заборгованості із виконання навчального плану. Студенти, які поновлені на навчання відповідно до чинної нормативної бази та мають складати ліцензійний інтегрований іспит як академічну заборгованість, повинні бути зареєстровані у Центрі тестування у встановленому порядку. Наказ про зарахування таких студентів до ВНЗ має бути наданий до Центру тестування разом з їх реєстраційними даними.

 

Студенти, які отримали незадовільну оцінку на тестовому екзамені, «Крок М» можуть повторно його скласти один раз не раніше, ніж через рік протягом трьох років.

 

Студент, який не склав стандартизований тестовий державний іспит «Крок М» повторно, не допускається до подальших перескладань без проходження повторного навчання.