Відділення підготовки фахівців

 

 

Львівський медичний фаховий коледж післядипломної освіти – освітній медичний заклад, який уже понад 37 років готує висококваліфікованих фахівців – медичних сестер та фармацевтів. Форма навчання – вечірня.

 

 

На відділенні підготовки фахівців проводиться навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем – молодший спеціаліст, галузі знань – 22 Охорона здоров’я за спеціальностями:

 

  • 223 «Медсестринство» (ліцензований обсяг прийому 120 осіб), термін навчання – 3 роки і 5 місяців на основі повної загальної середньої освіти з вечірньою формою навчання
  • 226 «Фармація, промислова фармація» (ліцензований обсяг прийому 50 осіб), термін навчання – 2 роки і 5 місяців на основі повної загальної середньої освіти з вечірньою формою навчання.

 

У коледжі успішно функціонує симуляційно-тренінговий центр та навчальна аптека.

 

 

За час свого функціонування (37 років) у коледжі було підготовлено понад 500 фармацевтів і 4000 сестер медичних.

 

 

 

Кучабська Галина Богданівна – заступник директора з навчальної роботи відділення підготовки спеціалістів, викладач вищої кваліфікаційної категорії

 

 

Левко Марія Стахівна – завідувач відділення підготовки спеціалістів, викладач вищої кваліфікаційної категорії