223 Медсестринство

Відділення готує фахівців за напрямом 22 Охорона здоров’я зі спеціальності 223 Медсестринство, освітньо-професійний ступінь – фаховий молодший бакалавр, кваліфікація – сестра медична.

Термін навчання – 3 роки 5 місяців. Вступ на основі повної загальної середньої освіти. Ліцензований обсяг щорічного прийому на відділення становить 120 осіб, з них близько 30 % – за бюджетною формою навчання. Навчання у нашому коледжі дозволяє студентові паралельно працювати.

Професія медичної сестри почесна і тяжка. Медсестра – це ноги безногого, очі сліпого, опора дитині, джерело знання та впевненість для молодої мами, уста тих, хто вже слабкий або занадто заглиблений в себе, щоб говорити. Це рятівниця, друг і порадник. Та, хто щиро любить медицину, не боїться труднощів і відчуває всю глибину відповідальності. Та, хто зможе сказати, що знайшла своє покликання на нелегкій стежині служіння людям.

Сьогодні на відділенні навчається 169 студентів. Навчально-виховний процес забезпечують 46 штатних викладачів, з яких 25 спеціалістів вищої кваліфікаційної категорії. Серед них: 5 кандидатів медичних наук, 1 кандидат історичних наук, 2 кандидати фармацевтичних наук, 11 викладачів-методистів, 7 викладачів з І кваліфікаційної категорією, 3 викладачі з ІІ кваліфікаційною категорією, 3 викладачі-спеціалісти.

Окрім штатних викладачів, навчальний процес забезпечують 94 викладачі-сумісники та викладачі-погодинники з числа провідних фахівців охорони здоров’я.

Якісна підготовка фахівців відділення сестринської справи орієнтована на чинні стандарти освіти, які за змістом і спрямованістю відповідають сучасним вимогам медичної галузі.

У коледжі є 8 спеціалізованих кабінетів, симуляційно-тренінговий центр, лабораторія, конференц-зал, бібліотека з читальним залом. Кабінети та лабораторії обладнані необхідним оснащенням, приладами, медичним інструментарієм, предметами догляду за хворими, муляжами, фантомами, моделями, тренажерами.

Керівництво і педагогічний колектив перебувають у постійному творчому пошуку продуктивних методів навчання, нестандартних підходів до організації науково-методичної роботи. Раціональне поєднання колективної мудрості й індивідуальної творчості забезпечує якісне розв’язання навчальних проблем, впровадження інноваційних технологій, апробацію нових методик, а в результаті – сприяє підвищенню професійної майстерності викладачів і навчальних досягнень студентів.

Національно-патріотичне виховання спрямоване на формування національної свідомості, любові до рідної землі, свого народу його історії та забезпечення духовної єдності поколінь. Ми впевнені, що це залишить свій слід у серцях наших вихованців і допоможе їм в особистісному та професійному становленні.

Всі випускники відділення, отримавши диплом фахового молодшого бакалавра, мають право на продовження навчання для отримання повної вищої освіти відповідно до умов прийому до ВНЗ України.

226 Фармація, промислова фармація

Фармацевтичне відділення з вечірньою формою навчання створене у Львівському медичному коледжі післядипломної освіти у 2003 році. Відділення готує фахівців за напрямом 22 Охорона здоров’я зі спеціальності 226 Фармація, промислова фармація, освітньо-професійний ступінь – фаховий молодший бакалавр, кваліфікація – фаховий молодший бакалавр з фармації.

Термін навчання – 2 роки 5 місяців. Вступ на основі повної загальної середньої освіти. Ліцензований обсяг щорічного прийому на відділення становить 50 осіб, з них 5 осіб – за бюджетною формою навчання.

Фармацевт володіє системними та змістовними знаннями з аптечної технології ліків, фармацевтичної хімії, організації та економіки фармації, фармакології та фармакотерапії тощо. Професія фармацевта потребує не тільки спеціальних знань і навичок, але й високих моральних якостей, чутливості, прагнення допомогти хворому отримати необхідні ліки у найкоротший термін.

Фармацевти можуть працювати в аптеках, аптечних складах, контрольно-аналітичних лабораторіях, фармацевтичних фабриках і виробництвах, на підприємствах хіміко-фармацевтичної промисловості, науково-дослідницьких інститутах або продовжити свою освіту в медичному університеті.

У коледжі є належна матеріально-технічна база для підготовки фахівців цієї спеціальності. Зокрема, це навчальна аптека, лабораторія та 8 навчальних кабінетів.

Навчально-виховний процес забезпечує висококваліфікований колектив. Робота колективу спрямована на якісну підготовку фахівців, що володіють комплексом професійних знань, умінь та навичок, які відповідають усім вимогам сучасної системи охорони здоров’я.

Формування майбутнього спеціаліста відбувається не лише при засвоєнні теоретичного матеріалу та набутті практичних навичок у навчальних лабораторіях, але й безпосередньо у виробничих умовах при проходженні технологічної, переддипломної практик в аптечних установах м. Львова.

ЗАПРОШУЄМО АБІТУРІЄНТІВ!

 

КЗ ЛОР ЛЬВІВСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

 

оголошує прийом студентів на 2022 рік для здобуття ступеня фахового молодшого бакалавра

 

За освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра:

 

Спеціальність 223 Медсестринство
галузь знань 22 Охорона здоров’я, спеціалізація СЕСТРИНСЬКА СПРАВА

 

Спеціальність 226 Фармація, промислова фармація
галузь знань 22 Охорона здоров’я, спеціалізація
ФАРМАЦІЯ

 

Вступ на основі повної загальної середньої освіти (11 класів)
Вступники мають право подавати сертифікати Зовнішнього незалежного оцінювання за 2019, 2020, 2021, 2022 роки.
Навчання у Львівському медичному фаховому коледжі післядипломної освіти дозволяє студенту паралельно працювати!
Ласкаво просимо!

 

м. Львів
вул. Липинського, 54 (2 поверх)
0672520107
medcolpo.lviv.ua
facebook.com/medcolpo
instagram.com/medcolpo.lviv.ua